Text písně

Audience

kj.hů,-k-ů§-j-§§hj.h§j........................nv.gggggahoj jalks em MFEEGRDHJGBHNJ