Text písně

Až jednou půjdem tam

Titulky závěrečný
Až pro nás začnou
Stojíme na konečný
Překvapení


Fanfáry závěrečný
Když pro nás znějí
Fakt závěrečný
Je představení


A svíčka co má plát
Se sfoukává


Ať ten kdo má mě rád
V tý chvíli ztrát
V cestě mi pomáhá


Až jednou půjdeme tam
Až jednou půjdeme tam
Kam nás zvou
Kde síla neznámá
Mě od tebe odpoutává


Až jednou půjdeme tam
Až jednou půjdeme tam
S otázkou
Bez lží a líčení
Se světem smíření
Ke světům vzdáleným
Kam teď se vydávám
Jít tam k světlu nad hlavou
To je má pouť


V titulcích závěrečných
Až svoje jméno najdem
Stop na rozcestí
Dál-Přísně tajné
Tak nezlob se že stát
Tu zůstaváš
Ty nech mě kráčet dál
Jen zamávej
Smutku se nedávej


To jenom půjdeme tam
To jenom půjdeme tam
Kam nás zvou
Kde síla neznámá
Ruku mi dá


To jenom půjdeme tam
To jenom půjdeme tam
Za láskou
Bez lží a líčení
Se světlem smíření
Ke světům vzdáleným
Kam teď se vydávám
Kdo to před branou mě vítá
Za světlem
Kde s každým už se znám
Tam za světlem
Co září dál
Pro nás září dál