Text písně

Jeruzalem ze zlata

Horský vzduch čistý jak víno  
ve větru stmívání  
přináší borovou vůni  
a ze všech míst zvony zní 


Ticho stromů a bílý kámen 
ve spánku objímá 
to město až k bolesti krásné 
co v srdci svém zeď má 


  Jeruzaléme ze zlata  
  z mědi a záře tajemství 
  pohleď i já jsem jeden z tónů  
  všech písní tvých 


  Jerušalajim šel zahav 
  vešel nechošet vešel or 
  halo lechol - širjájich 
  ani kinor 


Smutek sedá na trh prázdný 
a k vyschlým cisternám 
jen lítost chodí starým městem 
k hoře kde stával chrám 


V jeskyních tisíc sluncí zhaslých 
jen vítr rozdmýchá 
nemohu jít k Mrtvému moři 
nemohu jít do Jericha 


  Jeruzaléme ze zlata  
  z mědi a záře tajemství 
  pohleď i já jsem jeden z tónů  
  všech písní tvých 


  Jerušalajim šel zahav 
  vešel nechošet vešel or 
  halo lechol - širjájich 
  ani kinor  


Ať mi jazyk můj na patro přilne 
a ruce neslouží 
když zapomenu tvoje jméno 
budu pít hořkou vodu z kaluží 


Jak sabra která vprostřed pouště 
vždy znovu rozkvétá 
tak budu já o tobě zpívat 
Jeruzaléme ze zlata 


  Jeruzaléme ze zlata  
  z mědi a záře tajemství 
  pohleď i já jsem jeden z tónů  
  všech písní tvých 


  Jerušalajim šel zahav 
  vešel nechošet vešel or 
  halo lechol - širjájich 
  ani kinor 


Tak málokdy a přece zázrak 
zeď je zhroucená 
Šofar volá na horu chrámu 
na trh a k plným cisternám 


V jeskyních tisíc sluncí září 
až téměř nedýchám 
a mohu jít k Mrtvému moři 
a mohu jít do Jericha 


   Jeruzaléme ze zlata  
  z mědi a záře tajemství 
  pohleď i já jsem jeden z tónů  
  všech písní tvých 


  Jerušalajim šel zahav 
  vešel nechošet vešel or 
  halo lechol - širjájich 
  ani kinor