Text písně

Kaw - Liga

Kaw-Liga je starej Indián
Z klády borový
Tam, co má výklad antikvář
Hlídá dveře vchodový
Kaw-Liga
Tam dlouhý léta tiše stál
A vůbec ničeho si nevšímal


A jednou spatřil v týhle výloze
Indiánskou squaw
V té chvíli hořel poprvé
Láskou vášnivou
Kaw-Liga
Ač chtěl a přál si sebevíc
Tak nedokázal ani slovo říct


Jó, Kaw-Liga
Jak stráž tu stojí dál
Jó, Kaw-Liga
Se nikdy nelíbal
No tak proč se divit
Že se červená
Kaw-Liga, ten chudák dřevěná


Kaw-Liga byl smutnej Indián
Nesměl prozradit
Jen třeba pouhým kývnutím
Jak moc ji chce mít
Kaw-Liga
Byl v koncích, jak to udělá
Tak se to nikdy nedozvěděla


A jednou ňákej chlapík v balíku
Tady nakoupil
Vzal Indiánku bůhvíkam
Jen Kaw-Liga tu zbyl
Kaw-Liga
Tu hlídá dál dveře vchodový
A byl by radši v lese borovým


Jó, Kaw-Liga
Jak stráž tu stojí dál
Jó, Kaw-Liga
Se nikdy nelíbal
No tak proč se divit
Že se červená
Kaw-Liga, ten chudák celej dřevěnej