Text písně

Správní kluci

Snad každý kluk ,
jak je znám,
má nejdřív rád sebe sám


Náhle si však začně přát,
být něčí kamarád


Sny vejít dál od dětství , 
mít společná tajemství , 
jít dálnicí školních tříd,
a učit se jak žít
R : Správní kluci,
to se ví,
přátelství ocení,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je s nadšením,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je  , to se ví


Správní kluci,
to se ví,
přátelství ocení,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je s nadšením,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je ,  to se ví
Snad každý kluk na světe,
nejdřív je jen dítětem,
pak ale sám nemá klid,
chce kamaráda mít


S ním chovat tvář napjatou,
jít třináctou komnatou,
snít spoustu snů klukovských,
a neztrácet svůj smích


R : Správní kluci,
to se ví,
přátelství ocení,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je s nadšením,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je  , to se ví


Správní kluci,
to se ví,
přátelství ocení,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je s nadšením,
míří nad mraky,
zvládnou zázraky,
zvládnou je ,  to se ví