Text písně

Vánoční strom

Pár let jen stál,
lidí se bál,
růst chtěl výš a dál.
Slýchal jak jdou,
pak najednou,
sám znal komntu třináctou


Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám.
Co tváří rozzáří, komu radost udělá.
Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám.
Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám.


Sníh a mráz, zvonky a tvůj hlas
Sníh a mráz je kolem nás.


Dárky nás dvou,
pod ním teď jsou,
s krásnou náladou,
jen on se ptá,
co bude dál,
zázrak svátků,
když končívá. 


Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám.
Co tváří rozzáří, komu radost udělá.
Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám.
Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám.


Sníh a mráz, zvonky a tvůj hlas
Sníh a mráz je kolem nás.


Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám.
Co tváří rozzáří, komu radost udělá.
Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám.
Co tváří rozzáří, aby nikdo nebyl sám.